מעבדת אלקטרוניקה
מגירות על גלגלים
ארונות
דלפק
מטבח מעוצב
אי עם ארונות למטבח
מגירות וארונות מטבח
חדר ארונות
מטבח עם ארונות קלאפה
ארונות עם דלת הזזה
שידה עם מדפים
חלוקה פנימית של שידה
ארון
ארון נעליים
ארון בגדים

03-6325472