מסוע אינרטי זיג זג
20190331_142823
20190331_143043
עמדת הרכבות
עגלה להעברת ארגזים לעמדה נייחת
מחיצה
מדרגות עם מעקה
מדרגות
מתקן  איסוף מיציאת מכונת פלסטיקה
מתקן מעמד מתקפל
שולחן אריזה
עגלת אריזה עם גלילים
מתקן לגליל פצפצים
עגלה לגלילים
מדרגות למכונה
מתקן לסלילים של רכיבים
מסוע
מתקן מיוחד לצביעת חלקים
כלוב
מסוע ליציאה ממכונה
מתקן לשינוע אמבטיית בדיל
כיסא בר

03-6325472