מאז תחילת פעילותה של אקופלקס יותר ויותר לקוחות מן השורה מעוניינים לעבוד איתנו ולבצע שיפורים מתמידים בקווי הייצור, להלן כמה מהם:

03-6325472