בנה בעצמך.

הזמן מחברים וצינורות באורכים רצויים והרכב בעצמך כל מתקן שתרצה

מחברים

צינורות

אביזרים

03-6325472